Հարկային համակարգ, արդարություն և տնտեսական զարգացում. Մաս 2