Արդյոք գնահատվել են հարկային բարեփոխման ռիսկերն ու ազդեցությունը