Հարկային համակարգ, արդարություն և տնտեսական զարգացում. Համաժողովի նյութեր