Տնտեսաքաղաքական հրատապ հարցերի մասին հետազոտությունների ժողովածուի հանրայնացում