Քաղաքացիական նախաձեռնությունների ազդեցությունը. Նվաճումներ և մարտահրավերներ