Քաղաքացիական նախաձեռնությունների որոշ արդյունքների մասին