Ռեսուրսների սահմանափակության միֆը: Աղքատության արդարացում