Ժամանակակից կապիտալիզմը սահմանափակում է դեմոկրատիան