Մտորումներ դեպքից իրադարձության անցման կամ «քաղաքականի» ծննդյան շուրջ