Բաց տարածքի տեխնոլոգիա օգտագործողի համառոտ ուղեցույց