Անգետ ուսուցիչը — Գլուխ 2, մաս 7. Կույրն ու իր շունը