Անգետ ուսուցիչը — Գլուխ 1, մաս 2․ Բացատրողական կարգը