Ֆաշիզմը որպես առաջնորդի գործունեության արդյունք (Ֆեստ, Ֆաբրի և Գոլո Ման)