«Աշխատանքի» բնույթի փոփոխությունը անտիկ շրջանից մինչև հետարդիություն