Քաղաքացիական նախաձեռնությունները Հայաստանում. Արժեքներ և պրակտիկաներ