Հրաչ Բայադյան. Հակագաղութային դիմադրություն և մտավորականություն