Հայկ Կոնջորյան. «Աշխարհը կարելի է հասկանալ, ճանաչել և փոխել» կամ «Ստեղծագործ ավերում»