Անմարդաբնակ կղզու պատմություններ. Հատված «Իշխանություն և շուկա» գրքից